Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Kratak prekid u radu servisa ScienceDirect

Usled rada na unapređenju platforme, najavljujemo da će servis ScienceDirect biti nakratko (otprilike 4 i po sata) nedostupan korisnicima, s početkom u podne u subotu 01. avgusta. Unapred se zahvaljujemo korisnicima na razumevanju i strpljenju.
(objavljeno 30.07.2015.)


ACS2Go: Unapređenje u korišćenju ACS servisa

ACS2Go je platforma prilagođena za pristup i korišćenje publikacija izdavača ACS (American Chemical Society) posredstvom pametnih telefona i tablet uređaja. Omogućava pretragu časopisa i članaka  po ključnim rečima, autoru ili naslovu, kao i preuzimanje članaka na mobilni uređaj.Detaljnije
(objavljeno 21.07.2015.)

Wiley obaveštenje

Obaveštavamo korisnike da je servis Wiley uveo novinu prilikom pristupa radovima. Korisnici će i dalje regularno moći da preuzimaju radove (do sto radova u okviru jedne sesije), s tim što će biti u obavezi da nakon dvadeset petog preuzetog rada popune tekst ispisan na ekranu (kao na slici - CAPTCHA). Razlog ove novine u okviru servisa Wiley jeste sprečavanje neodobrenog masovnog preuzimanja radova i zaštita, kako korisnika tako i izdavača.
(objavljeno 10.07.2015.)


Objavljene korekcije impakt faktora za 2014.

Thomson Reuters (TR) je na svojoj stranici objavio prve korekcije impakt faktora. Postavljena je lista časopisa koja će se, do septembra, ažurirati na nedeljnom nivou. Nakon zaključivanja obrade podataka, i publikovanja konačnih lista na TR stranici, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.
Podaci publikovani na ovoj stranici mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.
(objavljeno 24.06.2015.)

Objavljen Impakt faktor časopisa za 2014. godinu

Danas je Thomson Reuters u bazi Journal Citation Reports (JCR) objavio podatke o impakt faktoru (IF) časopisa za 2014. godinu. Podaci su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije.

Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Thomson Reuters -> Title Suppressions.

Časopisi koje je Thomson Reuters prestao da referiše u WoS-u u prethodnih 12 meseci:
Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
Science Citation Index Expanded (SCIe)
Social Sciences Citation Index (SSCI)

Neki časopisi su zadržali impakt faktor, ali su promenili naslov:
Lista časopisa

ili je promenjen ISSN:
Lista časopisa

(objavljeno 19.06.2015.)


Impakt faktori za naše časopise u 2014. godini

Naslov20102011201220132014
Acta Veterinaria - Beograd0.1690.1670.2580.1330.292
Applicable Analysis and Discrete Mathematics0.6450.7540.8870.7080.860
Archives of Biological Sciences0.3560.3600.7910.6070.718
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly0.5800.6100.5330.6590.892
Computer Science and Information Systems
0.3240.6250.5490.5750.477
Filomat0.1010.4210.7140.7530.638
Genetika
0.4400.3720.4920.347
Hemijska industrija0.1370.2050.4630.5620.364
Int Journal of Electrochemical Science2.8083.729Title Suppressions1.9561.500
Journal of Medical Biochemistry
0.6101.0840.7211.045
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B1.2941.3171.4351.1350.832
Journal of the Serbian Chemical Society0.7250.8790.9120.8890.871
MATCH-Comm Math Comp Chemistry3.2912.1611.7681.8291.466
Nuclear Technology and Radiation Protection0.7061.1591.000Title Suppressions0.560
Panoeconomicus0.0780.3960.4000.7780.770
Psihologija0.1410.2790.2920.1880.232
Publications de l Institut Mathematique-Beograd

0.1950.1520.270
Science of Sintering0.4030.2740.2780.4440.575
Serbian Astronomical Journal


1.1000.704
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo0.1940.1900.2280.1690.233
Thermal Science0.7060.7790.8380.9621.222
Vojnosanitetski pregled0.1990.1790.2100.2690.292

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 19.06.2015.)

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije