Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Wiley eKnjige

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" je u saradnji sa KoBSON-om i Wiley omogućila probni period za pristup Wiley Online Library kolekcijama elektronskih knjiga (16000 knjiga) i referensne literature (preko 500 priručnika), koji će trajati do 31.12.2014. godine. Uputstvo o načinu korišćenja nalazi se na stranici izdavača. Pristup je omogućen sa IP adresa Univerziteta u Beogradu.
(objavljeno 01.12.2014.)

EBSCO eBooks

Omogućen je probni period za pristup EBSCO kolekcijama elektronskih knjiga: eBook Academic Collection (preko 132,000 knjiga) i eBook Business Collection (preko 12,000 knjiga), koji će trajati do 31.12.2014. godine. Servisu je moguće pristupati preko Akademske mreže, kao i preko Udaljenog pristupa KoBSON stranici.
(objavljeno 27.10.2014.)

Izazovi korišćenja elektronskih knjiga

Profesor engleske književnosti Univerziteta u San Dijegu Peter C. Herman u svom članku ’’Skriveni troškovi e-knjiga u Univerzitetskim bibliotekama’’ objašnjava veliku transformaciju sa kojom se biblioteke suočavaju prilikom kupovine e-knjiga. Najveća promena nalazi se u gubitku trajnog vlasništva nad kupljenim knjigama i ograničenjima njihovog korišćenja koje nameću izdavači. Dodatno, autor u ovom članku ispituje i uspešnost učenja korišćenjem samo elektronskih izvora.
Više o ovoj temi možete saznati u samom članku.
(objavljeno 02.10.2014.)

Predatorski časopisi - oprez pri publikovanju radova

Postojanje "predatorskih" časopisa je postalo aktuelna tema, kako u naučno istraživačkoj zajednici Srbije, tako i u svetu.
Tim povodom, u Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije formirana je komisija koja bi na jesen trebalo da objavi listu "predatorskih časopisa".
Podsećamo autore da pri donošenju odluke u kom časopisu objaviti rad provere njegov status u našoj bazi EleČas, jer nije redak slučaj da časopisi na svojim stranicama publikuju podatak o IF iako ga časopis zapravo nema.
Takođe preporučujemo da posetite i sledeće strane:
1) Bibliotekar i profesor sa Univerziteta u Denveru (Kolorado) Džefri Bil, uz pomoć kolega iz celog sveta održava listu sumnjivih časopisa i izdavača u otvorenom pristupu. Bilova lista potencijalnih, ili zaista predatorskih izdavača publikovana je na stranici Scholarly Open Access.
2) Na manifestaciji održanoj povodom Nedelje otvorenog pristupa, u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", dr Stela Filipi-Matutinović je u svom izlaganju Autorska prava i otvorena nauka ukazala na postojanje predatorskih časopisa, i dala korisne upute kako ih prepoznati.
(objavljeno 19.08.2014.)
KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije