Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Maj mesec matematike - Ritam matematike

Centar za promociju nauke i Matematički institut SANU organizuju manifestaciju „Maj mesec matematike“ (M3), koja će trajati od 5. maja do 5. juna 2015. Ovo je četvrta po redu nacionalna naučnopopularna manifestacija posvećena matematici. Popularne matematičke postavke nalaziće se na čak 12 lokacija samo u Beogradu, a u manifestaciju se uključilo više od petnaest gradova širom Srbije. Program je raznovrstan - pored mnogobrojnih predavanja i radionica, organizovani su i filmovi i razni eksponati.

Informacije o detaljnom programu možete pogledati na sajtu manifestacije.
(objavljeno 29.04.2015.)


Obaveštenje o kategorizaciji domaćih časopisa

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije sklopilo ugovor sa Centrom za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON-om) o finansiranju izdrade, održavanja i publikovanja bibliometrijskog izveštaja časopisa za potrebe kategorizacije časopisa za volumen iz 2015. godine. Takođe obaveštavamo istraživače i uredništva da je plan Ministarstva da se kategorizacija časopisa za 2014. godinu (na osnovu bibliometrijske analize iz prethodne godine) izvrši do kraja juna 2015. godine, a kategorizacija za 2015. godinu (na osnovu bibliometrijske analize volumena časopisa iz 2014. godine) do kraja septembra tekuće godine.

Za potrebe izrade bibliometrijskog izveštaja časopise je i dalje nužno dostavljati u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije.

Detaljne informacije o kategorizaciji možete pročitati na sajtu Ministarstva.
(objavljeno 28.04.2015.)


Povodom Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije

Obaveštavamo korisnike i uredništva časopisa da je Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije ponovo vidljiv u punom obimu. Evidenciju o položenim sveskama kao i uputstvo za dostavljanje materijala možete pogledati na Veb stranici Repozitorijuma.
(objavljeno 27.04.2015.)Springer Bookmetrix platforma za utvrđivanje uticajnosti e-knjiga

Bookmetrix je nova i jedinstvena platforma koju je Springer razvio u partnerstvu sa Almetrix-om. Platforma nudi sveobuhvatan pregled domašaja i korišćenja e-knjiga ili poglavlja, dajući na nivou e-knjige ili na nivou poglavlja sve metričke podatke na jednom mestu. Za svaku e-knjigu i poglavlje može se pronaći koliko puta je knjiga preuzeta, koliko puta je citirana, njen kraći prikaz, koliko je imala čitalaca i koliko puta je nešto u vezi sa knjigom ili poglavljem podeljeno na društvenim mrežama. Za svaku knjigu ili poglavlje svi podaci su prikazani posebno. Ističemo da pri korišćenju Internet Explorer-a, podaci se prikazuju samo od njegove 10.0 verzije.

Video prezentacija i detaljnije informacije o Bookmetrix platformi.
(objavljeno 16.04.2015.)


Obezbeđen pristup Wiley časopisima do tekućeg broja

Usled neobnovljene pretplate na časopise izdavača Wiley u 2014. za 2015. godinu, predstavnik izdavača nam je privremeno onemogućio pristup brojevima izašlim posle januara 2015. godine. Po sklapanju ugovora sa Ministarstvom ovaj problem je otklonjen i sada je omogućen pristup do tekućeg datuma.
(objavljeno 16.04.2015.)


Ažuriranje SCI lista

Prisustvo časopisa na SCI listama je relativno promenljiva kategorija - tokom cele godine Thomson Reuters evaluira i prati časopise, i u junu (julu) mesecu publikuje podatke o Impakt faktoru (IF) i rangu časopisa. Impakt faktor časopisa za 2013. je objavljen jula meseca 2014., i on se ne može osporiti.

Nezavisno od toga, Thomson Reuters tokom cele godine ažurira liste i izmene publikuje na svojoj stranici Thomson Reuters Master Journal List - Journal Coverage Changes (for the past 12 months). Na njoj se nalazi više kategorija časopisa:

- "Newly Added" (novi na SCI listi)
- "Ceased" (prestali sa izlaženjem)
- "Changed to" ili "Changed from" (promenili su naslov)
- "Reactivated" (ponovo su vraćeni na SCI listu)
- "Dropped" (skinuti su sa SCI liste i prestali da se referišu u Web of Science).

Podsećamo da Thomson Reuters svake godine procenjuje oko 2.000 novih časopisa za referisanje u WoS, a nivo prolaznosti je do 10%-12%. Takođe podsećamo da se u poslednje vreme u naučnom izdavaštvu sve češće govori o "predatorskim" časopisima i izdavačima. To, kao i niz drugih nepravilnosti (preveliki broj publikovanih radova u odnosu na prethodne godine, visok procenat samocitata i sl.) može biti razlog za isključenje časopisa sa SCI liste.

Preporučujemo da prilikom donošenja odluke u kom časopisu publikovati rad, osim podataka o IF i rangu časopisa, proverite status časopisa i na gore navedenoj stranici (Thomson Reuters Master Journal List - Journal Coverage Changes).
(objavljeno 06.04.2015.)


Uputstvo za korišćenje i preuzimanje EBSCO e-knjiga

S obzirom na to da nam je od ove godine omogućen pristup kolekciji EBSCO eBook Academic Collection pripremili smo kratko uputstvo kako bi korisnicima olakšali korišćenje ovog servisa. Korisnici imaju mogućnost da, osim pretraživanja kolekcije e-knjiga, naprave lični nalog. Kreiranje ličnog naloga je preporučljivo i daje brojne prednosti, kao što su dodavanje e-knjiga u folder u okviru svog naloga i preuzimanje istih za offline čitanje.
(objavljeno 03.04.2015.)


Ukinut pristup Ebrary eBooks kolekciji i ugovorena pretplata za EBSCO eBooks kolekciju

Pristup elektronskim knjigama servisa Ebrary je ukinut. Nakon probnog perioda, koji je trajao do kraja februara 2015. godine, ugovorena je pretplata i omogućen pristup kolekciji EBSCO eBook Academic Collection. Ova kolekcija broji preko 135.000 elektronskih knjiga.
(objavljeno 20.03.2015.)

Predavanja i radionice za istraživače u organizaciji Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije

Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije pripremila je seriju predavanja i radionica namenjenih istraživačima. Sva predavanja su besplatna, a po potrebi se mogu organizovati i više puta u istoj instituciji. Predavači su bibliotekari, redovni i pridruženi članovi Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS.
Program predavanja i materijali
(objavljeno 16.03.2015.)


Predatorski časopisi i hakovane internet stranice

Autorke Monica Berger i Jill Cirasella objavile su članak u College & Research Libraries News-u o predatorskim časopisima kako bi istraživačima pomogle da bolje shvate kakve probleme stvaraju ovakvi časopisi i izdavači. Autorke se u tekstu osvrću na listu sumnjivih časopisa i izdavača u otvorenom pristupu koju održava bibliotekar i profesor sa Univerziteta u Denveru (Kolorado) Džefri Bil. Takođe, on na svom portalu ukazuje na još jedan vid problema sa kojim se suočavaju istraživači, a to su takozvane "hakovane internet stranice" (hijacked journals) i održava listu istih. Bilove liste mogu spasiti istraživače od potencijalnih, ili zaista predatorskih izdavača, ali svakako to nisu konačne liste. Oprez je potreban kada je ovaj problem u pitanju i potrebno je detaljno informisanje o određenom časopisu pre nego što se donese odluka o objavljivanju rada.
(objavljeno 11.03.2015.)Povodom SCIndeks-a

Povodom velikog broja mejlova i telefonskih poziva vezanih za probleme u pristupu SCIndeks servisu obaveštavamo korisnike sledeće:

"Narodna biblioteka Srbije nije nadležna za izradu i održavanje SCIndeks (Srpski Citatni Indeks) servisa. Ovaj servis implemantirao je CEON (Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci) stoga molimo korisnike da sva pitanja vezana za SCIndeks upute kolegama iz CEON-a putem mejl adrese ceon@ceon.rs."
(objavljeno 02.03.2015.)


KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije