CC licenciranje

povećaj font smanji font

Creative Commons - sajt preko kojeg je moguće pretraživanje svih radova koji su zaštićeni Creative Commons licencom i slobodno dostupni preko interneta – trenutno postoji preko 18 miliona publikacija.
Postupak besplatnog licenciranja sadržaja Creative Commons licencom

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije